IDIOMA: CATALÀ · ESPAÑOL
Servei de PLV i packaging
Servicio
  SERVEI DE PLV i PACKAGING
• Disseny gràfic, amb lliurament de rendersi maquetes impreses i en blanc, per a qualsevol tipus d'estoigs.
• Producció en tot tipus de materials.